Deus en todas as cousas

A nosa vocación chámanos a vivir coa espiritualidade ignaciana o estilo de vida que aprendimos de San Ignacio de Loyola , a través do seu proceso persoal de conversión e do seu amor a Xesucristo, cos medios que pon ao noso alcance para “buscar e atopar a Deus en todas as cousas”.

Participamos activamente nos sacramentos, presentamos cada día ao Señor as nosas luces e sombras e o profundo desexo de seguilo, sendo conscientes do aquí e do agora, dos retos aos que nos enfrontamos cada día.

Esta experiencia de encontro con Deus empúranos a chegar a aqueles lugares ou ambientes interiores nos que parece que o Señor non pode habitar . Todo isto permanecendo como laicos, respondendo ás demandas das nosas familias, traballos e amigos, sendo fieis ao Señor no momento vital que nos corresponde.

Para vivir este compromiso apostólico nas súas diversas dimensións, e para abrirnos ás chamadas máis urxentes e universais, a Comunidade e o grupo de vida axúdanos especialmente mediante o acompañamento mutuo, a revisión común e o discernimento para a misión.

A esencia do noso carisma en 30 días

Selecciona a imaxe para vela completa.