unha vida apostólica

A vida da CVX e de cada un dos seus membros é esencialmente apostólica, polo que o campo de misión da Comunidade non se limita a ámbitos concretos e asume a dispoñibilidade para servir alí onde a Igrexa o pida .

Como entidade, CVX ten unha presenza apostólica institucional nalgúns países. Por outra banda, un gran número de socios participan en apostolados individuais, ofrecendo o seu tempo e talentos. Porén, o fundamento sobre o que se apoian todos estes niveis da misión é a chamada fundamental a vivir a misión intensamente na vida cotiá .

nosas prioridades

Na actualidade a nosa misión como corpo apostólico de laicos marcou algunhas prioridades:

familia

Estar ao lado dos máis vulnerables

Sobre todo na recepción do inmigrante.

familia

traballo xuvenil

Acompañándoos no seu crecemento.

familia

o sociopolítico

Participar nas estruturas que axuden a construír un mundo mellor.

familia

Espiritualidade

Fortalecemento do carisma ignaciano da CVX.

familia

coidado familiar

Sexa cal sexa a túa configuración.

familia

A importancia do coidado do fogar común

familia

O papel da muller na sociedade e na igrexa

familia

Diversidade sexual e de xénero como igrexa que acolle en igualdade

familia

Comunión e colaboración espiritual coa Compañía de Xesús